Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Bá Hạnh

Giáo lý viên cơ sở Sài Gòn và Tân Hương: Hành hương nhà thờ Huyện Sỹ

Con người mà ta yêu thương và chia sẻ đó là những người được mang hình ảnh Thiên Chúa, những ai tôn trọng và bảo vệ con người thì đừng quên gắn bó với Thiên Chúa.