Giáo xứ Chợ Quán: Đón Cha sở mới Gabriel Trịnh Công Chánh

WGPSG -- “Linh mục phải là người phục vụ tha nhân trong yêu thương”.

Đó là tâm tình của Cha Tổng Đại diện Inhatio Hồ Văn Xuân, chủ tế Thánh lễ đón cha sở mới Gabriel Trịnh Công Chánh lúc 10g00 thứ Năm, ngày 19-07-2018 tại nhà thờ Chợ Quán. Đồng tế với ngài có 2 cha Cựu và Tân chánh xứ FX Lê Văn Nhạc và Gabriel Trịnh Công Chánh, 2 cha Cựu và Tân phó xứ Giuse Hoàng Đình Hải và Martino Trịnh Quang Khải với gần 30 linh mục trong và ngoài giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán và Hóc Môn. Đặc biệt có sự hiện diện của gia đình cha sở mới, giáo dân giáo xứ Tân Quy tiễn cha, thiếu nhi xứ đoàn Gioan Bosco, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các đoàn thể và đông đảo giáo dân giáo xứ Chợ Quán tham dự.

Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại diện nhắc lại hạnh thánh của Lm Maximilian Kolbe, sự hi sinh cho đàn chiên của nhiều linh mục để nhắc nhở các linh mục:

1. Linh mục là người được sai đi rao giảng sứ điệp yêu thương của Chúa.

2. Linh mục là người phục vụ tha nhân trong yêu thương. Đến các giáo xứ để phục vụ chứ không chờ người khác phục vụ mình.

3. Linh mục là người “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Cr 12,15).

4. Linh mục là người củng cố đức tin cho cộng đồng Dân Chúa.

Để trở thành linh mục như lòng Chúa mong ước, linh mục phải hi sinh rất nhiều, hi sinh tuổi thanh xuân, hi sinh cả cuộc đời, khi cần thì hi sinh cả mạng sống. Xin Chúa cho các linh mục vững tâm theo Chúa đến cùng. Cha kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cha sở Phanxico Xavie và cha sở Gabriel trong nhiệm vụ mới.

Cuối Thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ PA Phan Tăng Minh thay mặt cộng đoàn cám ơn cha Phanxicô Xavie Lê Văn Nhạc đã tân tụy phục vụ họ đạo suốt 20 năm qua, để lại cho giáo xứ nhiều thành quả đức tin và công trình xây dựng, cụ thể nhất là ngôi nhà Mục vụ mới khánh thành vào ngày 20/3/2017. Ông cũng vui mừng chào đón cha sở mới Gabriel, mong cha tiếp tục xây dựng họ đạo Chợ Quán thành một giáo xứ vững mạnh như lời dặn dò của cha Tổng Đại diện. Cộng đoàn dâng tặng các cha sở, cha phó cũ mới và cha chủ tế những bó hoa tươi thắm, biểu lộ niềm vui và tri ân của giáo xứ Chợ Quán.

Gx. Chợ Quán: Đón Cha sở mới