Giáo xứ Sao Mai: Cầu cho ơn thiên triệu

WGPSG: "Tôi chính là mục tử nhân lành". Hôm nay là Lễ Chúa Chiên Lành, xin cộng đoàn cùng hiệp thông để cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ.

Đó là lời của LM Giuse Vũ Quang Trường trong Thánh lễ Chúa Chiên Lành được cử hành lúc 7g Chúa Nhật 22.4.2018, tại nhà thờ Sao Mai, hạt Chí hòa.

Hôm nay, không khí tươi vui và nhộn nhịp, hòa với những sắc phục mà các em thiếu nhi giáo xứ Sao Mai, đang khoác lên mình trang phục của các dòng tu, làm rực rỡ cả sân nhà thờ. Đoàn rước với thánh giá nến cao, các em thiếu nhi, Ban Lễ sinh và cha chủ tế Giuse đang dần dần tiến vào cung thánh. Cùng hiệp dâng Thánh lễ, có các em thiếu nhi Thánh Thể, các xơ, các ban ngành, hội đoàn, và toàn thể cộng đoàn giáo dân trong và ngoài xứ.

     Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ: Mục tử nhân lành là người như thế nào? Có ba điều để trở nên mục tử nhân lành:

    - Mục tử nhân lành là người hy sinh cho đoàn chiên.

    - Mục tử nhân lành biết tiếng con chiên, và con chiên biết tiếng Ngài.

    - Mục tử nhân lành qui tụ đoàn chiên bằng chính lời Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêssu giới thiệu mình là Mục tử nhân lành. Vị Mục tử luôn quan tâm đến đoàn chiên và hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Đức Giêsu đã hiến mình trên thập giá và sống lại để ban sự sống cho chúng ta.

Giáo Hội mời gọi chúng ta bước theo Đức Kitô và lắng nghe lời Ngài. Để có ơn gọi, các em thiếu nhi phải được hướng dẫn qua lời Chúa các em lắng nghe và nhận ra được tiếng gọi của Chúa.

    - Phần giới thiệu các dòng tu.

Qua sự dàn dựng của các xơ, các em thiếu nhi biểu diễn và giới thiệu trang phục của: Đức Hồng y, Đức cha, Linh mục, Dòng Thừa Sai Bác Ái, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Phanxicô. Các em cùng múa hát.

Tiếp theo là phần đọc lời nguyện và phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, trước khi ban phép lành, cha Giuse nhắn nhủ: Mong sao mảnh đất Gx. Sao Mai được nảy mầm từ các em thiếu nhi để sinh nhiều ơn gọi cho cánh đồng truyền giáo.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g30. Cha Giuse chụp hình lưu niệm với các em. Các em thiếu nhi hớn hở ra về với tâm trạng vui tươi và hạnh phúc.