Lêgiô Mariae hạt Bình An 1: Đại hội Dâng mình-Acies 2018

WGPSG-- Thứ Bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, các hội viên hoạt động và tán trợ Legio Mariae Bình An 1 đã tổ chức Đại hội với phần nghi thức dâng mình và Chầu Thánh Thể.

Lúc 9 giờ 30, các hội viên tập trung trong nhà thờ để tĩnh tâm cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi chuẩn bị nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ, có sự hiện diện của cha linh giám Curia Bình An 1 Giuse Trịnh Văn Viễn, chính xứ giáo xứ Bình An, nguyên hạt trưởng hạt Bình An.

Trong huấn từ trước nghi thức dâng mình, cha linh giám Curia Bình An 1 đã nêu ý nghĩa việc dâng mình cho Đức Mẹ và sứ mạng của mỗi Kitô hữu trong hành trình đức tin hôm nay. Khi chia sẻ những thông tin về công việc truyền giáo của giáo phận và cách riêng tại giáo hạt Bình An, cha linh giám gợi ý các thành viên trong gia đình Lêgiô Mariae hãy tích cực dấn thân trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội không chỉ bằng lời cầu nguyện mà bằng chính đời sống gương mẫu thường ngày của mình. Ngài cũng dẫn giải thêm về hình ảnh một Kitô hữu đích thực là luôn sống có Chúa; đem Chúa đến với mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa; và cùng mọi người đến với Chúa. Cha linh giám đã kết thúc huấn từ như lời mời gọi: “Dâng mình cho Đức Mẹ hôm nay, mỗi người chúng ta cùng điểm lại hành trình đức tin của mình để xin Chúa và Đức Mẹ thêm sức, giúp chúng ta trở thành khí cụ của Chúa trong việc loan báo Tin Mừng, thực hiện hồng ân cứu độ”.

Sau huấn từ của cha linh giám, các hội viên Lêgio Mariae lần lượt lên lập lại lời hứa dâng mình, trung thành với Đức Maria: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Đại hội Acies thường niên 2018 của Lêgiô Mariae Bình An 1 đã bế mạc sau giờ Chầu Mình Thánh trọng thể.

Được biết, sau Đại hội Dâng mình Acies năm 2015 tổ chức tại giáo xứ Bình An, để phù hợp với yêu cầu sinh hoạt chung của Praesidia các giáo xứ trong gia đình Curia hạt Bình An, cha hạt trưởng và cha linh giám Curia Bình An đã chia Curia thành hai nhóm: Curia Bình An 1 và Curia Bình An 2. Curia Bình An 1 gồm các giáo xứ: Bình An, Bình Hưng, Bình Thái, Bình An Thượng, Bình Thuận, Bình Sơn; Trưởng Curia Bình An 1 là ông Vincente Nguyễn Khắc Vĩnh. Curia 2 gồm các giáo xứ: Bình Đông, Bình Minh, Chánh Hưng, Hưng Phú, Mông Triệu, Bình Xuyên, Nam Hải.

Đại hội Dâng mình-Acies 2018