Học hỏi Phúc Âm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm B

PHÚC ÂM LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA

Ga 19,31-37

Đức Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu

31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33 Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

HỌC HỎI

1.  Theo Ga 19,31, Đức Giêsu chịu đóng đinh vào ngày nào, tháng nào? Ngài chịu đóng đinh trước hai ngày lễ nào? Khi Đức Giêsu chịu đóng đinh, ở Đền thờ người ta làm gì để chuẩn bị lễ Vượt qua?

2.  Tại sao "người Do Thái" lại xin Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh? Đánh giập ống chân với mục đích gì? Đọc Đệ nhị luật 21,22-23.

3.  Tìm một câu trong bài Phúc âm cho thấy Đức Giêsu đã chết thật sự.

4.  Máu cùng nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu chịu đóng đinh. Trong Phúc âm thứ tư, có chỗ nào nói đến máu và nước không? Về máu, đọc Ga 6,53-56. Về nước, đọc Ga 4,14; 7,37-39. Máu và nước tượng trưng cho các bí tích nào?

5.  Khi Đức Giêsu bị đâm vào cạnh sườn, máu và nước chảy ra. Điều đó có cho thấy Ngài thật sự là người như ta không?

6.  Người xem thấy sự việc này và làm chứng là ai (câu 35)? Có phải là người môn đệ được Đức Giêsu thương mến không? Đọc Ga 19,26-27; 21,20-24.

7.  Việc Đức Giêsu không bị đánh giập ống chân gợi cho ta nhớ đến chuyện gì (câu 36)? Đọc Xuất Hành 12,46.  Đức Giêsu có phải là Chiên của Thiên Chúa không?  Đọc Ga 1,29.

8.  Việc Đức Giêsu bị đâm có làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh nào không? Đọc Dacaria 12,10. 

9.  Tại sao Giáo hội cho chúng ta đọc bài Phúc âm này vào lễ Thánh Tâm Chúa?

10.  Tháng Thánh Tâm có phải là thời gian thuận lợi để chúng ta nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu bởi tội của ta không? Đọc Khải huyền 1,7.