Kết quả bầu Đức Giáo Hoàng ban sáng ngày 13-03-2013

VATICAN -- Hai lần bỏ phiếu của các Hồng Y trong Mật Tuyển Viện bầu Giáo Hoàng sáng thứ tư 13-3-2013 vẫn chưa có kết quả, giống như cuộc bỏ phiếu chiều ngày 12-3 trước đó.

Khói đen sậm đã xông ra từ ống khỏi trên mái Nhà nguyện Sistina lúc 11 giờ 40 sáng và kéo dài chừng 7 phút đồng hồ, báo hiệu Giáo Hội vẫn chưa có Giáo Hoàng mới.

Hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, có hàng chục ngàn người mang dù che mưa kiên nhẫn chờ đợi hàng tiếng đồng hồ. Khi thấy khói đen xuất hiện, đám đông tan dần. Có lẽ nhiều người sẽ trở lại Quảng trường để đợi kết quả 1 hoặc 2 lần bỏ phiếu của các Hồng y vào ban chiều, sau khi các vị trở lại đây vào lúc 4 giờ.

Nếu làn khói xuất hiện vào khoảng 5 giờ rưỡi, thì sẽ là khói trắng, báo hiệu đã có Giáo Hoàng. Nếu lần bầu cử thứ thứ 4 vào lúc 4 giờ 50 không có kết quả, thì phiếu sẽ được giữ lại để đốt chung với số phiếu của lần bầu cử thứ 5 vào khoảng 7 giờ 30.

Khác với những lần trước đây, lần này trong nhà nguyện Sistina có bố trí 2 cái lò: một lò để đốt phiếu và một lò để xông khói, đen hoặc trắng, để báo hiệu cho thế giới bên ngoài kết quả cuộc bỏ phiếu của các Hồng y.

 

Nguồn: 
trích vietvatican