Danh sách các linh mục được bổ nhiệm và thuyên chuyển vào tháng 7.2011

 
 
 
 
 
 
 
 


A. Làm cha sở mới

TT

Tên

Nhiệm sở cũ

Nhiệm sở mới

1

Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Bắc Dũng

Vườn Xoài

2

Giuse Đỗ Quang Khả

Đồng Tiến

Thánh Giuse

3

Giuse Trần Cao Thăng

An Nhơn

Bắc Dũng

4

Martinô Trần Quang Vinh

Phú Xuân

Tắc Rỗi

B. Làm Phụ tá

1.     

Gioan B.Phạm Minh Đức

Thiên Ân

Tân Phú

2.     

Giuse Lê Hoàng

Tân Phú

Thiên Ân

3.     

Giuse Trần Hoàng Quân

Chợ Quán

TTMV

4.     

Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú

Xóm Chiếu

Trung Chánh

5.     

Maximô Ngô Vĩnh Hy

Tân Việt

Nghĩa Hoà

6.     

Giuse Huỳnh Thanh Phương

Tân Phước

Hạnh Thông Tây

7.     

Đaminh Nguyễn Văn Ngọc

Hạnh Thông Tây

Tân Quy

8.     

Đaminh Hoàng Trọng Hợp

Nghĩa Hoà

Tân Việt

C. Tân linh mục

9.     
Phêrô Phạm Quang Ân
 
Bình An Thượng

10.               
Gioan B. Đào Quốc Chung
 

Trung Mỹ Tây

11.               
Giuse Nguyễn Hữu Danh
 

Sao Mai

12.               

Giuse Nguyễn Trọng Hiếu

giúp TAHP

Phú Nhuận

13.               

Đa Minh Nguyễn Tiến Hùng

 

Xóm Chiếu

14.               

Vinh Sơn Đỗ Viết Khôi

 

Tử Đình

15.               

Giuse Đinh Quang Lâm

 

Phú Bình

16.               

Phanxicô Ass. Lê Hoàng Lâm

 

Tân Phước

17.               

Giuse Vũ Hữu Phước

 

Phú Thọ Hoà

18.               

Phêrô Ngô Lập Quốc

 

Phú Trung

19.               

Giuse Trần Viết Thái

 

Thái Bình

20.               

Giuse Phạm Văn Thới

 

Tân Phú

21.               

Giuse Cao Minh Triết

 

An Nhơn

22.               

Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn

 

Bà Điểm

23.               

Frédéric Cao Lê Minh Vương

 

Chợ Quán